O portalu

Opis in namen spletnega portala

Spletni portal je podporno orodje za vpeljavo Programa celovite psihosocialne podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (v nadaljevanju Program PSDT) med zaposlene v pilotskih podjetjih. Program PSDT se izvaja v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) - Zdravo in aktivno v prihodnost!«, katerega nosilec je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova in ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen spletnega portala je informiranje, ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih, promotorjev duševnega zdravja in vodstvenih kadrov iz pilotskih podjetij, ki so vključena v Program PSDT, o krepitvi in ohranjanju duševnega zdravja na delovnem mestu ter obvladovanju in  preprečevanju psihosocialnih tveganj.